10 belangrijkste voordelen van gebarentaal

gebaar-papa-blog

10 belangrijkste voordelen van gebarentaal

Er zijn heel veel redenen om te gebaren, voor groot en klein, voor kinderen met en zonder beperking:

Voordeel 1: Gebaren zijn makkelijker te maken dan woorden

Spreken vereist een fijne motoriek van de lippen en de spieren in de mond. Voor handgebaren gebruik je veel grotere bewegingen. Daardoor zijn gebaren vaak makkelijker na te doen.

Voordeel 2: Gebaren zijn goed zichtbaar

Een gesproken woord wordt voor een groot deel binnensmonds gevormd. Het is daarom moeilijk af te lezen en te reproduceren. Gebaren zijn juist goed zichtbaar en daardoor makkelijker na te doen.

Voordeel 3: Je snapt beter wat je kind nodig heeft

Uit onderzoek is gebleken dat baby’s al eerder kunnen communiceren dan werd gedacht. Afhankelijk van het kind kunnen ze soms al vanaf ongeveer 7 á 8 maanden betekenisvolle gebaren maken. Ze kunnen zich daardoor op vroege leeftijd al uiten. Doordat je als ouder of verzorger weet wat er omgaat in het kind, kun je daar beter op inspelen. Dit is goed voor de ouder/ verzorger-kind relatie.

Voordeel 4: Veel eerder communiceren

De meeste kinderen zeggen hun eerste woord pas tussen de twaalf en achttien maanden. Door het gebruiken van gebaren komt het taalverwervingsproces dus al veel eerder op gang.

Voordeel 5: Je benut de taalverwervings fase optimaal

In de eerste levensjaren ligt de gevoelige periode voor het leren van taal. Als die periode voorbij is, wordt het veel moeilijker tot een volledige taalverwerving te komen. Dus zeker bij kinderen die moeite hebben met taal; wacht niet te lang en benut die gevoelige leerfase.

Voordeel 6: Sprong in de taalontwikkeling

    Door de zichtbare koppeling van een gebaar aan een voorwerp, begrijpen kinderen soms ineens ‘hoe taal in elkaar zit’: dat er begrippen zijn voor de dingen om hen heen. Hierdoor kan er soms een sprong in de taalontwikkeling gemaakt worden.

Voordeel 7: Minder frustratie

• Ook al maken de kinderen de gebaren niet altijd heel precies, voor anderen zijn de gebaren vaak toch beter herkenbaar dan onduidelijk uitgesproken woorden. De kinderen worden daardoor sneller begrepen. Hierdoor zal minder snel een gevoel van frustratie opkomen.

Voordeel 8: Meer plezier!

• Wanneer ouders en verzorgers het kind, dankzij de gebaren, sneller begrijpen, gaat er minder tijd verloren aan uitzoeken waar het kind over praat en is er meer ruimte voor plezier, de inhoud van het gesprek en het uitbreiden van de woordenschat.

Voordeel: Beter omgaan met emoties

Het is voor kinderen een uitdaging om hun emoties te begrijpen en reguleren. Gebaren gebruiken is een verbetering van het vermogen om gevoelens te uiten. De meeste gebaren voor emoties zijn beeldend. Bijvoorbeeld verdrietig, boos verlegen, waardoor kinderen ze gemakkelijker kunnen gebruiken en uitdrukken.

• Kortom: het gebruiken van gebaren bevordert de interactie en de communicatie. De rust die je moet nemen om een gebaar te maken en oogcontact te maken speelt hierbij een grote rol.

We hebben een mooie reportage gemaakt waarom mensen er voor kiezen te gebaren. Kijk deze inspirerende video: