Gebaren zijn een plaatje en maken taal begrijpelijker

gebaar-hond_blog

Gebaren zijn een plaatje en maken taal begrijpelijker

Hoe komt het toch dat mijn kind mij negeert als ik iets zeg, maar meteen ‘aan’ staat als ik mijn handen gebruik? Wat is het geheim?

Gebarentaal maakt taal beeldend

Gebarentaal is een visuele taal. Je handen maken gesproken taal heel beeldend. Een woord krijgt naast een klank ook een plaatje. Dat maakt het makkelijker om nieuwe woorden te onthouden. In je hoofd sla je het plaatje en het woord gelijktijdig en op verschillende plekken op. Dit zorgt voor meer verbindingen in je brein en maakt dat je een nieuw woord beter kan terugvinden als je er naar zoekt. Het zijn als het ware ezelsbruggetjes.

Maar ja, je moet ook nog wel de gebaren onthouden. Gelukkig zijn veel gebaren heel logisch. Ze zijn vaak te herleiden naar hun vorm (huis), hoe je een voorwerp vasthoudt (kam), of hoe je het hanteert, dan wel beweegt (hamer, vis). Dat gebaar, dat plaatje, komt dus overeen met wat het vertegenwoordigt. Dit in tegenstelling tot gesproken woorden die vaak maar heel abstract zijn.

Abstracte begrippen zijn heel lastig voor kinderen

Over abstractie gesproken. Abstracte begrippen zijn moeilijk te bevatten voor jonge kinderen. Een pop en een poes gaan nog wel, maar tijdsaanduiding, of emoties zijn veel lastiger. Gebaren helpen om hier vorm aan te geven. Bijvoorbeeld het woord dag. Hier zijn twee betekenissen voor. Dag van tot ziens; dat kunnen kinderen al snel. Zwaaien is 1 van de eerste dingen die ze kunnen. Maar nu komt het verwarrende begrip dag, van een nieuwe dag. Dat is niet vast te pakken of aan te wijzen, maar doordat je er een gebaar voor hebt, kan je zowel het begrip vormgeven als wel onderscheid in de twee betekenissen maken. Handig he?!

Wij werken veel op plekken met kinderen met spraaktaalproblemen. Soms zijn kinderen niet in staat om zelf te gebaren, maar zijn ze alsnog erg geholpen als jij jouw gesproken taal ondersteund met de beeldende gebaren. Taal wordt zo inzichtelijk voor hen. Pas als ze taal begrijpen kunnen ze het gaan produceren.

Jonge kinderen en nieuwe taalleerders zijn heel erg geholpen met deze beeldende toevoeging van de taal.