Gebarentaal kan belangrijk zijn voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

gebaar-poes_blog

GEBARENTAAL ALS HULPMIDDEL BIJ TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN

Gebarentaal kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS). TOS staat voor Taalontwikkelingsstoornis en is een neurologische aandoening waarbij kinderen problemen hebben met het begrijpen en gebruiken van taal. Het is een ontwikkelingsstoornis die in de kindertijd begint en kan variëren van mild tot ernstig.

Het begrijpen van taal is soms moeilijk

Kinderen met TOS hebben moeite met het begrijpen van taal, het vormen van zinnen en het vinden van de juiste woorden om zich uit te drukken. Ze hebben vaak ook moeite met het begrijpen van non-verbale signalen, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Dit kan leiden tot problemen in de communicatie en sociale interactie, en kan een negatief effect hebben op hun academische prestaties en emotioneel welzijn.

TOS

De oorzaken van TOS zijn niet volledig bekend, maar het is waarschijnlijk dat er een combinatie is van genetische en omgevingsfactoren die bijdragen aan de ontwikkeling van de stoornis. TOS kan worden vastgesteld door een gekwalificeerde logopedist of taalspecialist, die een taaltest afneemt en de ontwikkeling van het kind op verschillende taalgebieden beoordeelt.

Ondersteunende communicatie

Gebarentaal kan op verschillende manieren worden gebruikt bij kinderen met TOS. Ten eerste kan het worden gebruikt als een ondersteunende communicatiemethode, waarbij gebaren worden gebruikt naast gesproken taal om de boodschap te versterken en te verduidelijken. Dit kan vooral nuttig zijn voor kinderen die moeite hebben met het begrijpen van gesproken taal.

Ontwikkelen van eigenwaarde

Daarnaast kan gebarentaal ook worden gebruikt als een volwaardige communicatiemethode voor kinderen die helemaal niet in staat zijn om te spreken. In dit geval kan gebarentaal helpen om de communicatievaardigheden te ontwikkelen en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Gebarentaal kan woordenschat verbeteren

Er is ook onderzoek dat aantoont dat het gebruik van gebarentaal kan helpen bij de ontwikkeling van taalvaardigheid bij kinderen met TOS. Gebarentaal kan bijvoorbeeld helpen bij het verbeteren van de woordenschat en het vermogen om zinnen te construeren.

Het is belangrijk op te merken dat gebarentaal niet voor alle kinderen met TOS geschikt is en dat het gebruik van gebarentaal moet worden afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind. Het is belangrijk om samen te werken met een gekwalificeerde logopedist om de juiste aanpak te bepalen voor de taalontwikkeling van het kind.