Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van het online videokanaal van ‘Gebaren met Lotte & Max’ alsmede de toepassing ‘Leren & Doen’

Dit on demand videokanaal biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot ‘Gebaren met Lotte & Max’ video’s’, die via internet worden gestreamd naar bepaalde tv’s, computers en andere apparaten met een internetverbinding (‘compatibele apparaten’).

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze gebruiksvoorwaarden spreken over ‘de Gebaren met Lotte & Max dienst’, ‘onze dienst’ of ‘de dienst’, bedoelen we de gepersonaliseerde dienst die door ‘Gebaren met Lotte & Max’ wordt geleverd voor het ontdekken en kijken van ‘Gebaren met Lotte & Max’-content, met inbegrip van alle opties en functies, aanbevelingen en reviews, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content die is verbonden aan onze dienst. De privacyverklaring zoals hier te lezen is, is onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Lidmaatschap

1.1. Je lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van onze dienst, moet je beschikken over internettoegang en een compatibel apparaat. Je moet ons tevens een of meer betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel’ betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie ‘Opzeggen’ hieronder).

1.2. We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale aanbiedingen of abonnementen die door derden worden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en diensten. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan je worden verstrekt wanneer je je registreert of zullen in andere aan jou gerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over je-lidmaatschap kun je vinden op onze website door onder je profielnaam op de link ‘Mijn Account’ te klikken.

Gratis proefperioden

2.1. Je lidmaatschap kan met een gratis proefperiode beginnen. De duur van de gratis proefperiode van je lidmaatschap wordt aangegeven tijdens de registratie en is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde ex-leden de kans te geven om de dienst uit te proberen.

2.2. Gebaren met Lotte & Max bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis proefperiode en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. We behouden ons het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat je hiervoor niet in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent lidmaatschap komen niet in aanmerking voor de gratis proefperiode. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent lidmaatschap worden gebruikt, zoals een apparaat-id, betaalmiddel of e-mailadres, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode. Er kunnen beperkingen gelden voor combinaties met andere aanbiedingen.

2.3. We schrijven de lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus aan het einde van de gratis proefperiode af via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap voor het einde van de gratis proefperiode opzegt. Als je de prijs van het lidmaatschap en de einddatum van je gratis proefperiode wilt bekijken, ga je naar onze website en klik je op de pagina ‘Mijn Account’ op de link ‘Billing’.

Facturering en opzegging

3.1. Factureringscyclus. Het lidmaatschap voor deze dienst wordt afgeschreven via je Betaalmiddel op de specifieke factureringsdatum die is aangegeven op je ‘Account’-pagina. De duur van de factureringscyclus hangt af van het type abonnement dat je kiest wanneer je je registreert voor de dienst. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je Betaalmiddel konden afschrijven of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. Ga naar onze website en klik op de pagina ‘Account’ op de link ‘Billing’ als je je volgende betalingsdatum wilt bekijken.

3.2. Betaalmiddelen. Om onze dienst te gebruiken, moet je een of meer Betaalmiddelen verstrekken. Je geeft ons toestemming om, indien je primaire Betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan je account zijn gekoppeld. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de vervaldatum van je Betaalmiddel(en) is verstreken of het saldo te laag is en je je account niet opzegt, kunnen we je toegang tot de dienst opschorten totdat we de kosten hebben kunnen afschrijven van een geldig Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je Betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per Betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betaalmiddel.

3.3. Je Betaalmiddelen bijwerken. Op de pagina ‘Mijn Account’ kun je je Betaalmiddelen bijwerken. We kunnen je Betaalmiddelen ook bijwerken aan de hand van gegevens die de betaaldienstverleners hebben verstrekt. Je geeft ons toestemming om, indien een Betaalmiddel wordt bijgewerkt, de kosten voor de dienst te blijven afschrijven van de toepasselijke Betaalmiddelen.

3.4. Opzegging. Je kunt je lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot onze dienst tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperiodes of voor content die niet is gekeken. Als je wilt opzeggen, ga je naar de pagina ‘Mijn Account’ en volg je de instructies voor opzegging. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt zien wanneer je account wordt beëindigd, klik je op de pagina ‘Mijn Account’ op ‘Billing’. Als je je account bij een derde partij als Betaalmiddel gebruikt en je je lidmaatschap wilt opzeggen, moet je dit mogelijk doen via deze derde partij, bijvoorbeeld door naar je account bij deze derde partij te gaan en daar de automatische verlenging uit te schakelen of door je uit te schrijven voor de dienst van ons kanaal via deze derde partij. Je kunt de factureringsgegevens voor je Lotte & Max lidmaatschap ook raadplegen via je account bij de desbetreffende derde partij.

3.5. Wijzigingen in de prijs en abonnementen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze dienst van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in je abonnementen worden toegepast op verdere factureringsperiodes nadat je op de hoogte bent gesteld van de wijziging(en).

Gebaren met Lotte & Max dienst

4.1. Je moet minimaal achttien jaar zijn of meerderjarig in je provincie, regio of land om lid te worden van onze dienst. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de dienst met toestemming van een volwassene.

4.2. Deze dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Organisaties en instellingen kunnen contact opnemen met support@lottemax.nl voor een licentie. De gebruikersvoorwaarden hiervoor verschillen. Tijdens je lidmaatschap verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de dienst te gebruiken en kindergebaren met Lotte & Max content te kijken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

4.3. Content kun je niet downloaden en offline kijken.

4.4. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via onze dienst, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken. Je stemt er ook mee in om de contentbescherming niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot deze dienst; software of andere producten of processen die via deze dienst toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de dienst te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de dienst te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s. We kunnen je gebruik van onze dienst beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

4.5. De software is ontwikkeld door Audience player. De software kan per apparaat en medium variëren en ook de functies en voorzieningen kunnen per apparaat verschillen. Je erkent dat het gebruik van de dienst mogelijk software van derden vereist die is onderworpen aan licenties van derden. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies en gerelateerde software van derden kunt ontvangen.

Wachtwoorden en accounttoegang. Het lid dat het account heeft gemaakt en via wiens Betaalmiddel de lidmaatschapskosten worden afgeschreven (de ‘Accounteigenaar’), heeft toegang tot en controle over het account en de compatibele apparaten waarmee toegang tot onze dienst wordt verkregen. Bovendien is de Accounteigenaar verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het account. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient hij of zij toezicht te houden op de compatibele apparaten waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen en het wachtwoord en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, ons bedrijf te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

Organisaties

5.1. Voor organisaties hanteren wij een aparte licentie. Per locatie betaalt u een vast jaarbedrag van €59.00 ex BTW voor een basislicentie.

5.2. Per medewerker of groep is het mogelijk om een extra licentie aan te schaffen bovenop de basislicentie. Het jaarbedrag voor deze aanvullende licentie bedraag €12.50 per jaar.

5.3. Er zijn enkel jaarlicenties verkrijgbaar voor organisaties. Deze licenties worden jaarlijks automatisch verlengd.

5.4. Na het eerste jaar is de licentie maandelijks opzegbaar.

Diversen

6.1. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.

6.2. Klantenondersteuning. Als je meer wilt weten over onze dienst of als je hulp nodig hebt met je account, kun je een mail sturen naar support@lottemax.nl

6.3. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Gebaren met Lotte & Max kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

6.4. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

Toepassing ‘Leren en Doen‘ en e-learning en ‘Gebarenpret’

7.1 Het gebruik van de toepassing Leren en Doen is strikt toegestaan binnen 1 groep. Hetzelfde geld voor extra licenties. Het is niet toegestaan de materialen buiten de klas te gebruiken. In het geval van de homescholing optie mogen films en downloads alleen gebruikt worden voor de opgegeven leerlingen. Illegale verspreiding is verboden.

7.2 Tijdens je lidmaatschap van Leren en Doen verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de dienst te gebruiken en kindergebaren met Lotte & Max content te kijken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen, binnen de klas is wel toegestaan.

7.3. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via onze dienst, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken. Je stemt er ook mee in om de contentbescherming niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren.

Schoolprojecten

8.1 Een Gebarenlesproject / schoolpakket duurt 5/6 weken.
8.2 In week 1 vindt er een training NMG/Poppenspel plaats met voorafgaand korte introductiekofferlessen in maximaal 5 groepen/klassen
8.3 In week 3 volgt de Coaching in de klas/groep en een ouderworkshop. De coaching is voor de docenten en dit vindt plaats tijdens een reguliere les. 5 minuutjes een lesje uit onze lesmap is al voldoende. Het zou prettig zijn dat dit meteen kan worden nabesproken.
8.4 De ouders zijn uitgenodigd voor de ouderworkshop op school. Eventueel bestaat er een mogelijkheid online deel te nemen. Mocht dit van toepassing zijn bij jullie organisatie, mail dit naar info@gebarenles.nl.
8.5 In week 5/6 vindt de theatervoorstelling plaats bij de organisatie. Mocht er (door Covid of andere omstandigheden) nog geen theater hebben plaatsgevonden voor het einde van het schooljaar, dan gaan we over naar het alternatief videoregistratie van de voorstelling.


8.6 We kunnen alleen onze werkzaamheden uitvoeren mits de onderstaande zaken geregeld zijn: Het beschikbaar stellen van een ruimte voor de training op de 1e dag
– Het regelen van een grote geventileerde ruimte voor de theatervoorstelling. Wij hebben qua podium 3 bij 4 meter nodig met 2 meter afstand naar het publiek toe.
– Het stimuleren van de kinderen, medewerkers en ouders om ook thuis mee te doen met dit mooie project.
– Uitdelen van gebarenuitklapboekjes en de CODE voor ons Videokanaal
– Aanwezigheid van ouders tijdens de ouderworkshop (minimaal 5 deelnemers)
– Zorgen voor een tijdschema Introductielesjes coaching en theatervoorstelling.
– Motiveren van medewerkers tot actieve deelname
– Inschrijving: 1 persoon die de verdiepingscursus tot Gebarencoach volgt.

GebarenApp

9.1 Uw account is dezelfde als op andere toepassingen van gebarenles. Als u uw wachtwoord verandert, geldt dat ook voor de andere toepassingen. (videokanaal, online cursus op gebarenles.nl)

9.2 Uw account gegevens worden niet gedeeld met derden.

9.3 Het is niet toegestaan code of data ongevraagd te kopiëren of wijzigen.

9.4 U betaalt de App-producten op huurbasis van een jaar.

9.5 Gebarenles behoudt het recht voor de app te allen tijden zonder opgaaf van reden uit de stores te halen, alleen bij onvoldoende inkomsten.

9.6 U verkrijgt geen eigendom over de App-toepassing. U krijgt enkel het recht voor de duur van een jaar toegang.

9.7 Bij deze geeft u toestemming om gekozen content van tien gebaren met uw naasten te delen via de delen knoppen..

9.8 Uw account mag niet door meerdere mensen gebruikt worden.

Bestellingen

Fysieke bestellingen:

Levertijd. Binnen 2 werkdagen wordt uw bestelling verstuurd met postnl.

Retour. U mag altijd binnen 2 weken uw bestelling retoursturen. De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. U krijgt het aankoopbedrag retour binnen 2 werkdagen na ontvangst.

Gebarenles
Berkenstraat 10
2023SZ Haarlem

  • Laatst bijgewerkt: 21 september 2023