Schoolproject

Kinderliedjes met Gebaren

Schoolproject

Kinderliedjes met Gebaren

Stichting Praten met je handen

We hebben voor komend schooljaar subsidies aangevraagd voor ons project ‘Gebarenles met Lotte & Max Kinderliedjes met gebaren’. Als deze subsidies binnen zijn, mogen we dit project bij 15 organisaties met een flinke korting aanbieden.

KANS!

Willen jullie in 2024 het project ‘Gebarenles met Lotte & Max Kinderliedjes met gebaren’ doen?

TEAMTRAINING - COACHING - THEATER - LESMATERIALEN - GEBARENCOACHCURSUS
(1 persoon)

Eigen bijdrage €950,- (i.p.v €2.800,-) exclusief BTW en reiskosten (€0,25 per km).
Totaal zijn er 15 plekken beschikbaar (vol=vol).

Meld je snel aan! Jullie deelname is pas definitief na onze bevestiging.

Schoolproject Kinderliedjes met Gebaren
schoolproject

Voor wie?

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet je een organisatie zijn in het speciaal onderwijs, speciaal basisonder- wijs, een kinderdagcentrum, inclusieve school (= regulier met kindje(s) met beperking in de groep) dan wel medisch kinder- dagverblijf in de regio:

Amsterdam

Den Haag/Leiden

Rotterdam/Delft

Utrecht

Val je buiten bovenstaande regio’s, neem dan even contact op en dan bekijken we of het mogelijk is om deel te nemen.

Wat is het voor een project?

We hebben effectieve lespakketten ontwikkeld die jullie helpen bij het routinematig inzetten van gebaren in de groep, het is bovenal een vrolijk programma en eenvoudig te implementeren. Het is geschikt voor kinderen van 0 tot een ontwikkelingsleeftijd van 7 jaar. We komen in totaal drie keer langs op jullie locatie. Het project duurt ongeveer zes weken. Daarna worden jullie ondersteund in het borgen van de kennis en gebaren door de gebarencoachopleiding.

Dag 1 in week 1

De eerste keer dat we komen, starten we met het geven van een kort introductielesje op de groepen aan de kinderen en medewerkers. Daarna krijgt het team een training, zodat jullie meteen de dag erna al zelfstandig aan de slag kunnen.
We werken toe naar een theatervoorstelling. Elke week leer je samen met de kinderen twee gebarenliedjes uit die voorstelling. In de lesmap vind je hiervoor lessuggesties, activiteiten en werkbladen. Kijk dagelijks samen met de kinderen naar de instructies in de video's en herhaal regelmatig de gebaren gedurende de dag.

Dag 2 in week 3

In de derde week komen we voor de tweede keer langs en coachen we op de groep; Deze dag geven jullie zelf een lesje en krijgen jullie feedback in de vorm van tops en tips. Ook geven we deze dag een ouderworkshop om ouders te betrekken bij het project zodat er thuis ook geoefend kan worden.

Dag 3 in week 6

In de zesde week komen we voor de derde keer en sluiten we het project af met een gigaleuke theatervoorstelling. De hele familie mag uitgenodigd worden!

Materialen in het project

 • Inclusief:

  - Twee lesmappen
  - Een poster per klas met alle gebaren erop
  - Dubbele memoryset
  - Uitdeelmateriaal voor alle kinderen (maximaal 100)
  - Diploma (in de lesmap zit een diploma dat gekopieerd kan worden voor alle kinderen)
  - Certificaat (alle teamleden krijgen een certificaat van deelname)

 • Online:

  - Alle medewerkers krijgen toegang tot ons online platform “Leren en Doen”
  - Alle ouders krijgen toegang tot het videokanaal om thuis in te loggen

 • Extra materialen te bestellen:

  - De handpoppen van Lotte en Max zijn verkrijgbaar voor €95,- inclusief BTW per set
  (Veel organisaties hebben al een set, zo niet dan moet deze aangeschaft worden om deel te kunnen nemen. Geadviseerd wordt 1 pop per groep)
  - Extra lesmappen kunnen worden aangeschaft voor €74,95 inclusief BTW per map
  - Extra uitdeelmateriaal voor thuisgebruik is verkrijgbaar voor €1,- inclusief BTW per kind

Bekijk ook dit filmpje en ontdek welke ervaringen leerkrachten en schoolhoofden hadden met de methode.

Verdiepingscursus tot Gebarencoach

We hebben een verdiepingscursus ontwikkeld voor scholen/kinderdagverblijven die ons traject “Gebarenles met Lotte & Max Kinderliedjes met gebaren” hebben gevolgd met als doel kennis en gebaren te borgen.

Deze training gaat verder dan enkel het aanbieden van gebaren. Er is aandacht voor hoe te coachen, fases in taalontwikkeling, voorleestechnieken, poppenspelverdieping, visieontwikkeling m.b.t het inzetten van beleid, plan van aanpak, Dovencultuur, mimiek, drama, etc. Van belang is dat er een klimaat gecreëerd wordt binnen de organisatie waar ook buiten de klassen gebaren ingezet worden. Bijvoorbeeld in de koffiekamer, bij de weekopening en de maandafsluiting.

Het doel is dat de training ervoor zorgt dat de deelnemers als mentor ingezet kunnen worden in de eigen organisatie, om ervoor te zorgen dat de organisatie duurzaam ondersteunende gebaren inzet.

Het is 3 dagdelen van 4 uur op locatie of via e-learning (eigen tijd indelen).
Kosten per persoon: €0,- (er zit 1 deelname bij de subsidie in).
Extra deelnemers zijn welkom (€400,- excl. btw p.p.).

Wat vragen we van jullie?

 • Om het programma succesvol te laten verlopen, is er een contactpersoon nodig binnen jullie organisatie die het aanspreekpunt is en waarmee we de planning maken

 • Ouders stimuleren om thuis ook mee te oefenen

 • Om te verantwoorden naar fondsen en om donateurs te bedanken, vragen we toestemming om enkele foto’s en video’s te mogen delen van jullie project

Lotte en Max komen graag langs om dit verrijkende project in te zetten bij jullie! Voor verdere vragen kun je altijd contact opnemen.

Hopelijk tot snel!

schoolproject
Stichting Praten met je handen

Renske Douwes Dekker
Ester Bergmans
Projectleider
06-10706715 | projecten@gebarenles.nl
Stichting Praten met je handen | Kindergebaren met Lotte & Max

Bekijk dit filmpje om een indruk te krijgen van onze andere schoolpakketten.